Sodium 5 – Nitrophenolate

Công thức hóa học: C7H6NO4Na

CAS NO.: 67233-85-6

Trọng lượng phân tử: 181.12

Sodium 5 – Nitrophenolate: hình dạng bề ngoài là dạng tinh thể dạng miếng màu đỏ đậm, nóng chảy ở 105-1060C (axit tự do phân ly), dễ tan trong nước, có thể tan trong các dung môi hữu cơ như: Methyl alcohol, Ethyl alcohol, axeton,… Bảo quản ở nhiệt độ thường.

1. Đặc điểm của chất Sodium 5 – Nitrophenolate:

Công thức hóa học: C7H6NO4Na

CAS NO.: 67233-85-6

Trọng lượng phân tử: 181.12

Sodium 5 – Nitrophenolate: hình dạng bề ngoài là dạng tinh thể dạng miếng màu đỏ đậm, nóng chảy ở 105-1060C (axit tự do phân ly), dễ tan trong nước, có thể tan trong các dung môi hữu cơ như: Methyl alcohol, Ethyl alcohol, axeton,… Bảo quản ở nhiệt độ thường.

2. Tính năng nổi bật của chất Sodium 5 – Nitrophenolate:

– Kích thích thực vật hấp thụ cùng một lúc nhiều loại thành phần dinh dưỡng, có tác dụng khắc phục hiện tượng tranh chấp hấp thu của cây trồng giữa các thành phần dinh dưỡng trong phân bón.

– Nâng cao sức sống của cây, giúp cây hấp thụ được dinh dưỡng cần thiết ngay cả khi suy yếu, ngăn chặn sự suy yếu của cây trồng.

– Cân bằng pH trong đất, thay đổi độ kiềm axit, giúp cho cây trồng ở điều kiện môi trường axit kiềm thích hợp thì có thể biến phân bón vô cơ thành phân bón hữu cơ, khắc phục chứng chán ngán phân vô cơ, khiến cây trồng trở nên yêu thích hấp thụ phân bón.

– Tăng khả năng tự thẩm thấu phân bón vào bên trong thân cây trồng.

– Tăng tốc độ hấp thụ phân bón của cây trông, kích thích cây trồng không kéo dài thời gian hấp thụ phân.

————————————————————————

Bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được KỸ THUẬT tư vấn tốt nhất cho bạn.

=>=>=> Bạn xem các chất khác TẠI ĐÂY


error: Content is protected !!